FANDOM


Admiral Room1

หลอดค่าประสบการณ์ที่เมื่อคลิ้กจะพาผู้เล่นไปยังห้องผู้การ

"ห้องรับแขก" (หรือจะเรียกว่า ห้องนั่งเล่น, ห้องพักห้องผู้เล่น หรือที่นิยมเรียกมากที่สุด คือ ห้องผู้การ ก็ได้) เป็นส่วนที่บันทึกข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการเล่นทั้งหมดของผู้เล่นเอาไว้ โดยผู้เล่นจะสามารถเข้ามาได้ผ่านทางการคลิ้กที่หลอดค่าประสบการณ์ (ข้อมูลผู้การ) ซึ่งเมื่อคลิ้กแล้วก็จะพาเข้ามายังในส่วนนี้ทันที โดยห้องรับแขกจะมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างดังนี้

Admiral Room2

โปรไฟล์ผู้การEdit

รูปโปรไฟล์ : อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Avatar

ยศผู้การ : เพิ่มขึ้นตามระดับเลเวลของผู้การ โดยระดับยศมีผลใช้ในการคำนวนกับอัตราชนะ (%) ใน การซ้อมรบ เพื่อใช้ค้นหาคู่ต่อสู้ในระดับใกล้เคียงกับผู้การ ซึ่งลำดับยศจะมีทั้งหมด ดังนี้

จีน ไทย/อังกฤษ จีน ไทย/อังกฤษ
ยศนาวา
Colonel
提督 ผู้การ
Teitoku
ยศพล
General
准将 นาวาเอกพิเศษ
Brigadier*
少校 นาวาตรี
Lieutenant Commander
少将 พลเรือตรี
Rear Admiral
中校 นาวาโท
Commander
中将 พลเรือโท
Vice Admiral
上校 นาวาเอก
Captain
上将 พลเรือเอก
Admiral
大校 นาวาเอกพิเศษ
Senior Colonel*
元帅 จอมพลเรือ
Admiral of the Fleet

หมายเหตุ : สำหรับ Senior Colonel และ Brigadier เป็นยศที่เทียบชั้นได้กับ นาวาเอกพิเศษ ซึ่งอยู่ระหว่างระดับยศ นาวา และ พล โดยในบางประเทศ เช่น ไทย และ จีน จะจัดยศนี้อยู่ในฝั่ง นาวา เรียกกันว่า Commodore หรือ Senior Colonel แต่ในบางประเทศ จะจัดยศนี้อยู่ในฝั่ง พล เรียกว่า Brigadier นั่นเอง

ชื่อผู้เล่น :ตั้งได้ตอนเริ่มเกมไม่เกิน 6 คำ และสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยการซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อที่ร้านค้า

เลเวลผู้การ :เพิ่มตามการทำภารกิจและลงต่อสู้ในด่านต่างๆ โดยเลเวลของผู้การจะมีผลต่อการสุ่มรายชื่อที่เสนอมาให้ผู้การเลือกเพิ่มเป็นเพื่อนใน ระบบเพื่อน และมีผลต่อจำนวนทรัพยากรที่สะสมได้สูงสุดของผู้การ (ยิ่งเลเวลสุงจะยิ่งสะสมได้มาก)

ข้อความแนะนำตนเอง :ไว้เขียนข้อความแนะนำตัว โดยจะมีเฉพาะเพื่อนผู้การด้วยกันเท่านั้นที่จะเห็นข้อความนี้ ซึ่งผู้การบางท่านนิยมใช้เป็นที่เขียนข้อความสื่อสารข่าวกับผู้การท่านอื่นในเชิงโฆษณา เช่น จัดกองเรือ 6 CV เลเวล 100 ไม่ใส่ของให้เพื่อนฟาร์มเลเวล และเขียนลงในนี้เพื่อบอกให้เพื่อนทราบ เป็นต้น

เหรียญตรา : อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Medal (เลขจำนวนด้านใต้เหรียญตรา คือ จำนวนเหรียญตราทั้งหมดที่มี)

ป้ายสถิติผู้การEdit

เมื่อกดที่รูปเอกสารด้านล่างซ้ายจะแสดงข้อมูลสถิติต่างๆของผู้การ ดังนี้:

PlayerInfo

กองเรือป้องกันฐานทัพEdit

Admiral Room3

กองเรือป้องกันฐานทัพ

กองเรือป้องกันฐานทัพจะมีไว้สำหรับเป็นกองเรือฝึกซ้อมสำหรับเพื่อนผู้การใน ระบบเพื่อน ที่ต้องการฝึกซ้อมกับเรา หรือไว้ใช้ในอีเว้นท์การรบต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับกองเรือดังกล่าว โดยจะถูกจัดอัตโนมัติตามกองเรือที 1 ตลอดเวลาจนกว่าจะเข้ามาจัดในห้องรับแขกเองจึงจะเริ่มมีการแยกความแตกต่างระหว่างกองเรือทั้งสองออกจากกัน ซึ่งกองเรือในกองเรือปกติสามารถใช้ร่วมกับกองเรือป้องกันฐานทัพได้ และแม้เรือลำที่อยู่ในกองเรือป้องกันฐานทัพจะส่งสำรวจหรือสู้รบอยู่ก็จะไม่ส่งผลใดๆต่อการป้องกันฐานทัพแต่อย่างใด ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงค่าสถานะของเรือให้เป็นไปตามปัจจุบันเท่านั้น

หมายเหตุ : สถานะความเสียหายและอุปกรณ์เรือที่ใช้ป้องกันฐานทัพจะเป็นไปตามสถานะเรือ ณ ปัจจุบัน

เปลี่ยนรูปโปรไฟล์Edit

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Avatar

เรือเลขาEdit

จะเปลี่ยนตามเรือเลขาที่ตั้งไว้ด้านนอกห้องรับแขก

ของตกแต่งในห้องรับแขกEdit

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Decoration

การซ่อน UIEdit

สามารถซ่อน UI ทั้งหมดได้ด้วยการคลิ้กรูปสมอเรือด้านขวาบนของห้องรับแรกเพื่อดึง UI ทั้งหมดออกไปชั่วคราว นิยมใช้เพื่อดูภาพสาวเรือเลขาที่มีพื้นหลังเป็นห้องรับแขกแบบเห็นรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจน

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.