FANDOM


อีเวนต์ฤดูใบไม้ร่วงปี 2015 จะเป็นการรีอีเวนต์เก่า 3 อีเวนต์ที่เคยผ่านไปกลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นการเตรียมการก่อนที่ตัวเกม โปรเจ็ค R จะเสร็จสิ้น

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูล พูดคุยใดๆเกี่ยวกับ Event นี้ สามารถสอบถามได้ที่กลุ่ม Kancolle&Warship Girls (TH) friends together games

สถานะของอีเวนต์แต่ละช่วง

เริ่มต้น - สิ้นสุด ภารกิจ สถานะปัจจุบัน
25/09/58(2.00) - 2/10/58(23.00) อีเวนต์ยามาโตะ หมดเวลาแล้ว
16/10/58(5.00) - 30/10/58(5.00) อีเวนต์โชคาคุ-ซุยคาคุ หมดเวลาแล้ว
ยังไม่กำหนด อีเวนต์ปาคีน่า หมดเวลาแล้ว

อีเวนต์ฤดูหนาว 2015 (อีเวนต์ยามาโตะ) [หมดเวลาแล้ว] Edit

อีเวนต์นี้อ้างอิงมาจาก "ปฏิบัติการเทนโง (Tengo Operation)" มีบอสใหญ่คือยามาโตะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดอีเวนต์
D Yamato

อีเวนต์ฤดูใบไม้ผลิ 2015 (อีเวนต์โชคาคุ-ซุยคาคุ) [หมดเวลาแล้ว] Edit

อีเวนต์นี้อ้างอิงมาจากการต่อสู้ใน "ศึกทะเลฟิลิปปินส์ (Battle of the Philippine Sea)" มีบอสคือโชคาคุและซุยคาคุ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดอีเวนต์
B Zuikaku

อีเวนต์ฤดูร้อน 2015 (อีเวนต์ปาคีน่า) [หมดเวลาแล้ว] Edit

การต่อสู้นี้อ้างอิงมาจากยุทธการณ์ฮัสกี้ (Husky Operation) มีบอสใหญ่คือปาคีน่า (สนามบินปาคีโน่)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดอีเวนต์
T Pachina

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.