FANDOM


ระบบเหรียญตรา ได้ถูกเพิ่มเข้ามาตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.4 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นรำลึกถึงความสำเร็จต่างๆภายในเกมส์ โดยเหรียญตราเกือบทุกชิ้นล้วนแต่มีต้นแบบมาจากเหรียญตราที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์
ผู้เล่นสามารถที่จะดูเหรียญตราที่ตนเองมีรวมถึงวิธีได้เหรียญตราต่างๆในเกมส์ได้ที่ ห้องรับแขก และยังสามารถที่จะตั้งเหรียญตราให้แสดงที่หน้าจอ ห้องรับแขก เพื่อที่ผู้การท่านอื่นที่มาเยี่ยมจะได้เห็นได้ด้วย โดยสามารถตั้งเหรียญตราที่แสดงได้สูงสุด 4 เหรียญ

เหรียญตราประเภทต่างๆEdit

Navy Qualification Medal
เหรียญตราที่ทำขึ้นเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งและการเจริญเติบโตของกองเรือ
Medal1-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการที่สะสมเรือในอัลบั้มได้ครบ 100 ลำ
Medal1-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการที่สะสมเรือในอัลบั้มได้ครบ 200 ลำ
Medal1-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการที่สะสมเรือในอัลบั้มได้ครบ 300 ลำ
Medal1-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงการที่สะสมเรือในอัลบั้มได้ครบ 400 ลำ
Medal1-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์ระลึกถึงการที่สะสมเรือได้ครบ 600 ลำ
Medal1-6
ระดับ 6
สัญลักษณ์ระลึกถึงการที่สะสมเรือในอัลบั้มได้ครบ 800 ลำ
Medal1-7
ต้นฉบับ
Order of the October Revolution
Cruise of The Four Seas Medal
เหรียญตราที่ทำขึ้นเพื่อแสดงการยอมรับและระลึกถึงกองเรือของผู้การในการสำรวจทะเลทั้งสี่
Medal2-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการ ออกรบ (Sortie) ครบ 5000 ครั้ง
Medal2-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการ ออกรบ (Sortie) ครบ 10000 ครั้ง
Medal2-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการ ออกรบ (Sortie) ครบ 20000 ครั้ง
Medal2-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงการ ออกรบ (Sortie) ครบ 50000 ครั้ง
Medal2-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์ระลึกถึงการ ออกรบ (Sortie) ครบ 100000 ครั้ง
Medal2-6
ต้นฉบับ
Auxiliary Cruiser Badge
Destroyer Qualification Medal
เหรียญตราที่ทำขึ้นเพื่อแสดงการยอมรับถึงตัวผู้การ
จากผลงานในการก่อตั้งกองเรือพิฆาต
Medal3-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือขนาดเล็ก
ได้แก่ เรือพิฆาต (DD) / เรือประจำชายฝั่ง (BM) / เรือเสบียง (AP)
จาก การดรอป ครบ 1000 ลำ
Medal3-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือขนาดเล็ก
ได้แก่ เรือพิฆาต (DD) / เรือประจำชายฝั่ง (BM) / เรือเสบียง (AP)
จาก การดรอป ครบ 5000 ลำ
Medal3-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือขนาดเล็ก
ได้แก่ เรือพิฆาต (DD) / เรือประจำชายฝั่ง (BM) / เรือเสบียง (AP)
จาก การดรอป ครบ 10000 ลำ
Medal3-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือขนาดเล็ก
ได้แก่ เรือพิฆาต (DD) / เรือประจำชายฝั่ง (BM) / เรือเสบียง (AP)
จาก การดรอป ครบ 25000 ลำ
Medal3-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือขนาดเล็ก
ได้แก่ เรือพิฆาต (DD) / เรือประจำชายฝั่ง (BM) / เรือเสบียง (AP)
จาก การดรอป ครบ 50000 ลำ
Medal3-6
ต้นฉบับ
Destroyer War Badge
Cruiser Qualification Medal
เหรียญตราที่ทำขึ้นเพื่อแสดงการยอมรับถึงตัวผู้การ
จากผลงานในด้านการก่อตั้งกองกำลังเรือลาดตระเวน
และเพื่อเป็นการระลึกถึงการเติบโตในแต่ละครั้งของกองเรือ
Medal4-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือลาดตระเวน
ได้แก่ เรือลาดตระเวนหนัก (CA) / เรือลาดตระเวนหนัก (CAV)
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด (CLT) / เรือลาดตระเวนเบา (CL)
จาก การดรอป ครบ 1000 ลำ
Medal4-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือลาดตระเวน
ได้แก่ เรือลาดตระเวนหนัก (CA) / เรือลาดตระเวนหนัก (CAV)
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด (CLT) / เรือลาดตระเวนเบา (CL)
จาก การดรอป ครบ 2000 ลำ
Medal4-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือลาดตระเวน
ได้แก่ เรือลาดตระเวนหนัก (CA) / เรือลาดตระเวนหนัก (CAV)
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด (CLT) / เรือลาดตระเวนเบา (CL)
จาก การดรอป ครบ 5000 ลำ
Medal4-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือลาดตระเวน
ได้แก่ เรือลาดตระเวนหนัก (CA) / เรือลาดตระเวนหนัก (CAV)
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด (CLT) / เรือลาดตระเวนเบา (CL)
จาก การดรอป ครบ 25000 ลำ
Medal4-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือลาดตระเวน
ได้แก่ เรือลาดตระเวนหนัก (CA) / เรือลาดตระเวนหนัก (CAV)
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด (CLT) / เรือลาดตระเวนเบา (CL)
จาก การดรอป ครบ 50000 ลำ
Battleship Qualification Medal
เหรียญตราที่ทำขึ้นเพื่อแสดงการยอมรับถึงตัวผู้การ
จากผลงานในด้านเรือประจัญบาน
Medal5-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือประจัญบาน
ได้แก่ เรือประจัญบาน (BB) / เรือลาดตระเวนประจัญบาน (BC)
จาก การดรอป ครบ 1000 ลำ
Medal5-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือประจัญบาน
ได้แก่ เรือประจัญบาน (BB) / เรือลาดตระเวนประจัญบาน (BC)
จาก การดรอป ครบ 2000 ลำ
Medal5-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือประจัญบาน
ได้แก่ เรือประจัญบาน (BB) / เรือลาดตระเวนประจัญบาน (BC)
จาก การดรอป ครบ 5000 ลำ
Medal5-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือประจัญบาน
ได้แก่ เรือประจัญบาน (BB) / เรือลาดตระเวนประจัญบาน (BC)
จาก การดรอป ครบ 25000 ลำ
Medal5-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือประจัญบาน
ได้แก่ เรือประจัญบาน (BB) / เรือลาดตระเวนประจัญบาน (BC)
จาก การดรอป ครบ 50000 ลำ
Medal5-6
ต้นฉบับ
High Seas Fleet Badge
Aircraft Carrier Qualification Medal
เหรียญตราที่ทำขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงต้นแบบชั้นแนวหน้า
และหน่วยรบที่ให้การสนับสนุนทางอากาศในการรบทางทะเล
Medal6-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือบรรทุกเครื่องบิน
ได้แก่ เรือบรรทุกเครื่องบิน (CV) / เรือบรรทุกเครื่องบินเบา (CVL) / เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล (AV)
จาก การดรอป ครบ 500 ลำ
Medal6-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือบรรทุกเครื่องบิน
ได้แก่ เรือบรรทุกเครื่องบิน (CV) / เรือบรรทุกเครื่องบินเบา (CVL) / เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล (AV)
จาก การดรอป ครบ 1000 ลำ
Medal6-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือบรรทุกเครื่องบิน
ได้แก่ เรือบรรทุกเครื่องบิน (CV) / เรือบรรทุกเครื่องบินเบา (CVL) / เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล (AV)
จาก การดรอป ครบ 2500 ลำ
Medal6-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือบรรทุกเครื่องบิน
ได้แก่ เรือบรรทุกเครื่องบิน (CV) / เรือบรรทุกเครื่องบินเบา (CVL) / เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล (AV)
จาก การดรอป ครบ 12500 ลำ
Medal6-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือบรรทุกเครื่องบิน
ได้แก่ เรือบรรทุกเครื่องบิน (CV) / เรือบรรทุกเครื่องบินเบา (CVL) / เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล (AV)
จาก การดรอป ครบ 25000 ลำ
Submarine Qualification Medal
เหรียญตราที่ทำขึ้นเพื่อแสดงการยอมรับถึงตัวผู้การ
จากผลงานความสำเร็จในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการต่อสู้ใต้ผิวน้ำของกองเรือ
Medal7-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือดำน้ำ
ได้แก่ เรือดำน้ำบรรทุกเครื่องบิน (SSV) / เรือดำน้ำ (SS) / เรือดำน้ำลาดตระเวน (SC)
จาก การดรอป ครบ 200 ลำ
Medal7-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือดำน้ำ
ได้แก่ เรือดำน้ำบรรทุกเครื่องบิน (SSV) / เรือดำน้ำ (SS) / เรือดำน้ำลาดตระเวน (SC)
จาก การดรอป ครบ 500 ลำ
Medal7-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือดำน้ำ
ได้แก่ เรือดำน้ำบรรทุกเครื่องบิน (SSV) / เรือดำน้ำ (SS) / เรือดำน้ำลาดตระเวน (SC)
จาก การดรอป ครบ 1000 ลำ
Medal7-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือดำน้ำ
ได้แก่ เรือดำน้ำบรรทุกเครื่องบิน (SSV) / เรือดำน้ำ (SS) / เรือดำน้ำลาดตระเวน (SC)
จาก การดรอป ครบ 5000 ลำ
Medal7-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์ระลึกถึงการได้รับ เรือดำน้ำ
ได้แก่ เรือดำน้ำบรรทุกเครื่องบิน (SSV) / เรือดำน้ำ (SS) / เรือดำน้ำลาดตระเวน (SC)
จาก การดรอป ครบ 25000 ลำ
Medal7-6
ต้นฉบับ
U-boat War Badge
Navy Distinguished Service Medal
เหรียญตราที่ทำขึ้นเพื่อระลึกถึงการขยายตัวของกองเรือ
และเป็นรางวัลให้แก่ความพากเพียรของผู้การ
Medal8-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการสนับสนุนอย่างโดดเด่นในด้านก่อสร้างกองเรือ
โดยต่อเรือสำเร็จเป็นจำนวน 5000 ลำ
Medal8-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการสนับสนุนอย่างโดดเด่นในด้านก่อสร้างกองเรือ
โดยต่อเรือสำเร็จเป็นจำนวน 20000 ลำ
Medal8-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการสนับสนุนอย่างโดดเด่นในด้านก่อสร้างกองเรือ
โดยต่อเรือสำเร็จเป็นจำนวน 50000 ลำ
Medal8-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงการสนับสนุนอย่างโดดเด่นในด้านก่อสร้างกองเรือ
โดยต่อเรือสำเร็จเป็นจำนวน 100000 ลำ
Medal8-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์แสดงการยอมรับถึงผลงานการก่อสร้างกองเรืออันจิ๊บจ๊อย
โดยต่อเรือสำเร็จเป็นจำนวน 200000 ลำ
Medal8-6
ต้นฉบับ
Order of Lenin
Royal Navy Cross
เหรียญตราที่ทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและแสดงการยอมรับ
สำหรับผลงานอันโดดเด่นของผู้การในปฏิบัติการวาลคิรี (Unternehmen Walküre)
Medal9-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการผ่าน ปฏิบัติการวาลคิรี ในความยากระดับแรก
Medal9-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการผ่าน ปฏิบัติการวาลคิรี ในความยากระดับสอง
Medal9-3
ต้นฉบับ 1
Victoria Cross
Medal9-4
ต้นฉบับ 2
Distinguished Service Order (DSO)
Order of the Pour le Mérite
เหรียญตราที่ทำขึ้นเพื่อระลึกถึงการอุทิศตนของผู้การ
โดยกางเขนแปดแฉกเป็นเครื่องหมายแทนคุณธรรมอัศวินทั้ง 8 ประการ
Medal10-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงความสำเร็จในปฏิบัติภารกิจต่างๆ
ทั้งเควสหลัก, เควสประจำวัน, เควสประจำสัปดาห์
เควสประจำเดือน และเควสพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนครบ 100 ครั้ง
Medal10-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงความสำเร็จในปฏิบัติภารกิจต่างๆ
ทั้งเควสหลัก, เควสประจำวัน, เควสประจำสัปดาห์
เควสประจำเดือน และเควสพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนครบ 500 ครั้ง
Medal10-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงความสำเร็จในปฏิบัติภารกิจต่างๆ
ทั้งเควสหลัก, เควสประจำวัน, เควสประจำสัปดาห์
เควสประจำเดือน และเควสพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนครบ 1000 ครั้ง
Medal10-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงความสำเร็จในปฏิบัติภารกิจต่างๆ
ทั้งเควสหลัก, เควสประจำวัน, เควสประจำสัปดาห์
เควสประจำเดือน และเควสพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนครบ 2000 ครั้ง
Medal10-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์ระลึกถึงความสำเร็จในปฏิบัติภารกิจต่างๆ
ทั้งเควสหลัก, เควสประจำวัน, เควสประจำสัปดาห์
เควสประจำเดือน และเควสพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนครบ 4000 ครั้ง
Medal10-6
ต้นฉบับ
Blauer Max
Iron Cross with Oak Leaves
เหรียญตราที่ทำขึ้นเป็นรางวัลแด่ผู้การที่มีความพากเพียร
ในความมีวินัยและคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องจากการต่อสู้ในสนามซ้อมรบ
Medal11-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงชัยชนะจากการฝึกซ้อม
ในสนามฝึกซ้อม (Drill) และ กับเพื่อน (Exercise) อย่างต่อเนื่องจนครบ 100 ครั้ง
โดยในส่วนที่ฝึกซ้อมกับเพื่อนจะนับเฉพาะรอบที่ได้ค่าประสบการณ์เท่านั้น
Medal11-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงชัยชนะจากการฝึกซ้อม
ในสนามฝึกซ้อม (Drill) และ กับเพื่อน (Exercise) อย่างต่อเนื่องจนครบ 500 ครั้ง
โดยในส่วนที่ฝึกซ้อมกับเพื่อนจะนับเฉพาะรอบที่ได้ค่าประสบการณ์เท่านั้น
Medal11-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงชัยชนะจากการฝึกซ้อม
ในสนามฝึกซ้อม (Drill) และ กับเพื่อน (Exercise) อย่างต่อเนื่องจนครบ 1000 ครั้ง
โดยในส่วนที่ฝึกซ้อมกับเพื่อนจะนับเฉพาะรอบที่ได้ค่าประสบการณ์เท่านั้น
Medal11-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงชัยชนะจากการฝึกซ้อม
ในสนามฝึกซ้อม (Drill) และ กับเพื่อน (Exercise) อย่างต่อเนื่องจนครบ 4000 ครั้ง
โดยในส่วนที่ฝึกซ้อมกับเพื่อนจะนับเฉพาะรอบที่ได้ค่าประสบการณ์เท่านั้น
Medal11-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์ระลึกถึงชัยชนะจากการฝึกซ้อม
ในสนามฝึกซ้อม (Drill) และ กับเพื่อน (Exercise) อย่างต่อเนื่องจนครบ 8000 ครั้ง
โดยในส่วนที่ฝึกซ้อมกับเพื่อนจะนับเฉพาะรอบที่ได้ค่าประสบการณ์เท่านั้น
Medal11-6
ต้นฉบับ
Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves
Order of Labour Glory
เหรียญตราที่ทำขึ้นเพื่อแสดงการยอมรับในตัวผู้การ

จากการบริหารกองเรืออย่างอุตสาหะ

Medal12-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการใช้ "ถังซ่อมด่วน"
ครบ 200 ครั้ง
Medal12-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการใช้ "ถังซ่อมด่วน"
ครบ 1000 ครั้ง
Medal12-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการใช้ "ถังซ่อมด่วน"
ครบ 2000 ครั้ง
Medal12-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงการใช้ "ถังซ่อมด่วน"
ครบ 5000 ครั้ง
Medal12-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์ระลึกถึงการใช้ "ถังซ่อมด่วน"
ครบ 9500 ครั้ง
Medal12-6
ต้นฉบับ
Purple Heart
Medal of Excellence
เหรียญตราที่ทำขึ้นเพื่อเป็นรางวัล
แด่ผู้การที่ให้การสนับสนุนอย่างโดดเด่นในด้านขยายกองเรือ
Medal13-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการใช้ "เครื่องพ่นไฟเร่งสร้าง"
ครบ 200 ครั้ง
Medal13-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการใช้ "เครื่องพ่นไฟเร่งสร้าง"
ครบ 1000 ครั้ง
Medal13-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการใช้ "เครื่องพ่นไฟเร่งสร้าง"
ครบ 2000 ครั้ง
Medal13-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงการใช้ "เครื่องพ่นไฟเร่งสร้าง"
ครบ 5000 ครั้ง
Medal13-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์ระลึกถึงการใช้ "เครื่องพ่นไฟเร่งสร้าง"
ครบ 9500 ครั้ง
Medal13-6
ต้นฉบับ
Mother Heroine
Eternal Oath Medal
เหรียญตราที่ประดับด้วยไพลินอันเป็นตัวแทนแห่งความมั่นคง
และทับทิมอันเป็นตัวแทนแห่งความรักอันแสนหวานชื่น
Medal14-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการที่มีเรือซึ่งมี "ค่าความสัมพันธ์"
ตั้งแต่ 100 ขึ้นไป ครบ 50 ลำ
Medal14-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการที่มีเรือซึ่งมี "ค่าความสัมพันธ์"
ตั้งแต่ 100 ขึ้นไป ครบ 100 ลำ
Medal14-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการที่มีเรือซึ่งมี "ค่าความสัมพันธ์"
ตั้งแต่ 100 ขึ้นไป ครบ 400 ลำ
Medal of Expeditionary Honor
เหรียญตราที่ทำขึ้นเป็นรางวัลแด่การพิชิตน่านน้ำทั้งสี่ทิศ
และเป็นเครื่องหมายแสดงถึงผลงานอันยิ่งใหญ่ของผู้การ
Medal15-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการเดินทางไปถึงโหนดสุดท้ายของแผนที่
และเดินทางกลับท่าเรือด้วยชัยชนะในแผนที่นั้น ครบ 500 ครั้ง
Medal15-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการเดินทางไปถึงโหนดสุดท้ายของแผนที่
และเดินทางกลับท่าเรือด้วยชัยชนะในแผนที่นั้น ครบ 1000 ครั้ง
Medal15-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการเดินทางไปถึงโหนดสุดท้ายของแผนที่
และเดินทางกลับท่าเรือด้วยชัยชนะในแผนที่นั้น ครบ 2000 ครั้ง
Medal15-4
ระดับ 4
สัญลักษณ์ระลึกถึงการเดินทางไปถึงโหนดสุดท้ายของแผนที่
และเดินทางกลับท่าเรือด้วยชัยชนะในแผนที่นั้น ครบ 5000 ครั้ง
Medal15-5
ระดับ 5
สัญลักษณ์ระลึกถึงการเดินทางไปถึงโหนดสุดท้ายของแผนที่
และเดินทางกลับท่าเรือด้วยชัยชนะในแผนที่นั้น ครบ 10000 ครั้ง
Medal15-6
ต้นฉบับ
Legion of Honour
Fishing Star
เหรียญตราที่ทำขึ้นเป็นรางวัลแด่ผู้การยอดนักสำรวจแหล่งดรอปแห่งใหม่
ไม่ว่าจะเป็นในมหาสมุทร, ทะเล, แม่น้ำ, บึง หรือแม้กระทั่งแอ่งน้ำเล็กๆก็ตาม
Medal16-1
ระดับ 1
สัญลักษณ์ระลึกถึงการสะสมเรือดรอป
จากการตั้งเรือเสบียงเป็นเรือธงได้ถึง 1000 ลำ
Medal16-2
ระดับ 2
สัญลักษณ์ระลึกถึงการสะสมเรือดรอป
จากการตั้งเรือเสบียงเป็นเรือธงได้ถึง 5000 ลำ
Medal16-3
ระดับ 3
สัญลักษณ์ระลึกถึงการสะสมเรือดรอป
จากการตั้งเรือเสบียงเป็นเรือธงได้ถึง 10000 ลำ
Medal16-4
ต้นฉบับ
Mongolian Order of the Red Banner of Military Valour
2nd Anniversary Medal
เหรียญตราที่ทำขึ้นเป็นที่ระลึกเล็กๆน้อยๆและเป็นรางวัลให้แก่ผลงานของผู้การ
เนื่องในโอกาสครบรอบสองปีของฐานทัพเรือแห่งนี้
Medal17-1
ระดับ 1
เป็นเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 2 ใน คศ. 2016
โดยได้รับหลังผ่าน "อีเว้นท์ฉลองครบรอบสองปี"
ตั้งแต่ด่าน E-3 (Pasta Operation) ขึ้นไป
Medal17-2
ระดับ 2
เป็นเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 2 ใน คศ. 2016
โดยได้รับหลังเคลียร์ "อีเว้นท์ฉลองครบรอบสองปี"
ด่าน E-6 (The World's First Duo)
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.